Nieuwe patiënten

Op dit moment kunnen wij helaas geen nieuwe patiënten inschrijven (met uitzondering van Familie/Kinderen van reeds ingeschreven patiënten).

Voor de actuele situatie kunt u het een bericht sturen via het contactformulier. Wilt u dan vermelden:

- Naam, voorletters,  geboortedatum, adres, BSN nummers en geboorte data
- reden waarom u wenst te veranderen van tandarts/inschrijving en waar u het laatst onder behandling bent geweest.