Huisregels

Huisregels

  1. Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien wij niet de tijd kunnen opvullen, kunnen hier kosten aan worden verbonden.
  2. U kunt ons altijd bereiken op ons antwoordapparaat en hier bericht voor ons op achterlaten. LUISTER de band ook helemaal af, zodat u van de actuele situatie op de hoogte bent.
  3. Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak. Wij maken hiervan GEEN kopie, maar zijn verplicht deze te controleren. Tijdens dit eerste bezoek zal er o.a. meestal een OPT (grote overzichts-röntgenfoto) worden gemaakt, wordt de tandvleesconditie en het hele gebits worden gecontroleerd. ook wordt er indien dit nodig is een instrucitie mondhygiëne gegeven. Daarnaast verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen of wordt deze met u doorgenomen m.b.t uw gezondheid. U dient ons volledig en naar waarheid in te informeren. Ook latere wijzigingen en medicijngebruik zijn essentieel en u moet ons daarvan op de hoogte stellen (lees hierover ook het stuk onder: informatie->behandelingen)
  4. Wij adviseren iedereen minstens een keer per jaar voor controle te komen. Tevens wijken wij af van het geldend protocol (dit is elke 2 jaar) m.b.t. röntgenfoto’s. Indien mogelijk maken wij namelijk MINDER foto’s, waarbij het interval tussen controle foto’s (uitgezonderd natuurlijk foto’s die noodzakelijk zijn bij eventueel pijnklachten) kan oplopen tot maximaal 5 jaar! Twee maal per jaar controle is dan wel vereiste. Dit voorkomt namelijk veel problemen en kunnen wij tijdig ingrijpen, mocht dit nodig zijn.
  5. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres en verzekering dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven en zeker als u een afspraak heeft.
  6. In geval van ernstige pijnklachten vragen wij u vriendelijk om tussen 08.30 en 9.30 uur telefonisch contact met ons op te nemen! U wordt in principe die zelfde dag geholpen, tenzij anders overeengekomen.
  7. Tijdens de halfjaarlijkse controle hebben wij geen tijd ingepland voor eventuele behandelingen (uitzonderingen daargelaten). Heeft u al pijn of zijn er bijzonderheden, meld dit ruim voor de afspraak telefonisch, zodat we hier rekening mee kunnen houden of anders nieuwe afspraak (langere) kunnen maken. Soms komt het toch voor dat wij constateren dat er grote problemen zijn en zullen dit dan direct en in overleg uitvoeren.
  8. Bij vragen of onduidelijkheden, meld dit dan direct, zodat we het nogmaals kunnen uitleggen. Vragen over vergoedingen en verzekerings-kwesties moet u bij uw verzekeraar neerleggen.
  9. Het is voor ons vaak er lastig om altijd rekening te houden met school en/of werktijden. Overleg met de balie-assistente dan over andere behandeltijden. Ook kan het  voorkomen dat wij onverwacht uitlopen. Wij en u weten dat dit niet leuk is, maar bedenk hoe blij u zelf zou zijn als u van een pijnklacht wordt afgeholpen.