Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten

Op dit moment kunnen wij helaas geen nieuwe patiënten inschrijven (met uitzondering van Familie/Kinderen van reeds ingeschreven patiënten).

Voor de actuele situatie kunt u het een bericht sturen via het contactformulier. Wilt u dan vermelden:

– Naam, voorletters, geboortedatum, adres, BSN nummers en geboorte data
– Reden waarom u wenst te veranderen van tandarts/inschrijving en waar u het laatst onder behandling bent geweest.