Klachten

Klachten

Ontevreden
Als klant verwacht u overal goed geholpen te worden, ook als het gaat om uw gebit. Uw behandelaar zal er alles aan doen om u op een professionele wijze te helpen bij de klachten of onvolkomenheden met betrekking tot uw gebit. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of dat de klachten waarvoor u behandeld bent niet zijn verdwenen. Hoe nu verder?

Bespreken
Bespreek uw klachten met uw behandelaar en tracht samen tot een oplossing te komen. Indien u niet tot overeenstemming komt, kunt u zich richten tot de klachtencommissie waarbij uw behandelaar is aangesloten. Tandartspraktijk Lemain is aangesloten bij de klachten regeling van de NMT.

Klachten die ontstaan tijdens de dienst of bij een collega dienen bij de klachtencommissie van die collega voor gelegd te worden. Wij kunnen in deze slechts ondersteuning verlenen met alleen feiten die wij hebben geconstateerd en vastgelegd middels ons kaartsysteem en/of rontgenfoto’s. Elke behandelaar is wettelijk verplicht aangesloten bij een klachtencommissie en zal u desgevraagd de gegevens van deze klachtencommissie verstrekken. Veelal zal de klachtencommissie trachten om gezamenlijk alsnog tot een oplossing te komen. Lukt dit nog steeds niet dan zal uw klacht verder worden behandeld.

Klacht
Uw klacht wordt behandeld en dat zal leiden tot een schriftelijke uitspraak.
Indien de klacht gegrond wordt verklaard, en er als gevolg hiervan een herstelbehandeling moet plaatsvinden, dan kunt u met deze uitspraak naar uw behandelaar.